anong uri ng paraan ng pagmimina ang ginagamit mo upang makahanap ng fluorite