panlipunan at pangkapaligiran ng pagmimina ng apog